Zaměřujeme se zejména na:

Zastupování klientů před soudy

Zastupování klientů v civilních věcech, kdy se jedná zejména o spory na zaplacení, spory o určení práva a platnosti právních úkonů, spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.

Sepisování smluv

Smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů.

Vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora.

Advokátní úschovy peněz a listin

Úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu.

Rozvody manželství, vypořádání.majetku,.úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného

Rozvody manželství zajišťujeme kompletně včetně podání všech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manželů.

Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení

Zastupování před orgány policie, správními orgány, soudy, podávání odvolacích prostředků a rovněž i zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování náhrady škody.

Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se znalci, tlumočníky a exekutory.